Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Karar  Sıra No:  34
Karar Tarihi: 24/12/2018
Başkanın Adı Soyadı:  Prof.Dr.Nafiz Mustafa DELEN
Azaların Adı Soyadı:  Prof.Dr.Mithat YÜKSEL ,Fikret HAZNEDAR

Üntaş Özel Eğitim Hizmetleri Danışmanlık ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Şirket  merkezinde toplandı.
Şirketin  Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi ,  toplantının yapılacağı yer, tarih ve saati müzakere edildi. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 18/01/2019 Cuma  Günü saat   10:00 da şirket merkezi Mansuroğlu Mah. Alija İzzetbegoviç Cad.No:2 Bayraklı /İZMİR  adresinde    TÜRK TİCARET KANUNU’NUN  414/1. Maddesine göre aşağıdaki GÜNDEM maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantısının  yapılmasına, adı  geçen OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL toplantısının tesciline oybirliğiyle karar verildi.

GÜNDEM
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2-Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
3-Şirketin idari ve mali konularının görüşülmesi ve karar alınması
4-Dilek ve Temenniler.

Prof.Dr.Nafiz Mustafa DELEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Prof.Dr.Mithat YÜKSEL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Fikret HAZNEDAR
Yönetim Kurulu Üyesi