İnsan Kaynakları

Üntaş A.Ş., kurumların en önemli değerlerinin “uzmanlaşmış insan gücü” olduğunun bilincindedir,

Üntaş A.Ş., çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimini arttırmayı amaçlayan rekabetçi bir çalışma ortamı sunmaktadır. 

Üntaş A.Ş. çalışanları, beceri, bilgi ve deneyimleriyle şirket performansına katkıda bulunurlar.

Şirket; çalışanlarına; şirket hedeflerine yönelik olarak düzenlenmiş değerlendirme sistemiyle, bulundukları katkıya paralel ödeme yapar.

Herkese eşit ölçüde fırsat ve açık iletişim olanakları sağlayarak kontrollü bir rekabet ile çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, Üntaş A.Ş.' in  insan kaynakları politikasını belirler.

Başvurunuz arşivimizde tutularak ileride çıkacak fırsatlar için değerlendirilecektir.

İŞ BAŞVURUSU